Πολιτικη Απορρητου

Η ενημέρωση και η ασφάλειά σας είναι σημαντικές για εμάς

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στη DINE&TASTE και την TOPOSOPHY σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη  της ιστοσελίδας athens.tastefestivals.com και των άλλων διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών μας καθώς και όταν παρακολουθείτε τις διοργανώσεις μας ( εφεξής Υπηρεσίες) ή όταν άλλως αλληλεπριδράτε μαζί μας ή με άλλους χρήστες μέσω των Υπηρεσιών. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφεξής η «Δήλωση») θέλει να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με το άτομό σας μέσω αυτού του ιστότοπου και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων, ή των εφαρμογών κινητών συσκευών αυτού του ιστοτόπου, τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε στα πλαίσια των Υπηρεσιών μας.
Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς

I. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η DINE&TASTE και η TOPOSOPHY (εφεξής Εταιρείες) είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από και σχετικά με το πρόσωπο σας μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρείας χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε Υπηρεσία των Εταιρειών
Οι Εταιρείες δύνανται να συλλέγουν και τηρούν αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που (ι) εσείς τους γνωστοποιείτε αυτοβούλως με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγουν οι Εταιρείες και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή λειτουργία της, (ιι) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις από και σχετικά με το πρόσωπό σας , (ιιι) δεδομένα που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν στις Εταιρείες  και (iv) δεδομένα δραστηριότητας. όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με κάποια Υπηρεσία των Εταιρειών. Συγκεκριμένα, συλλέγουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από και για εσάς:
1. Δεδομένα εγγραφής, δηλαδή τις πληροφορίες που υποβάλλετε για να εγγραφείτε σε μια Υπηρεσία των Εταιρειών, για παράδειγμα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, να δημοσιεύσετε σχόλια, να λάβετε ένα ενημερωτικό δελτίο – μηνύματα ( newsletters),να λάβετε μέρος σε έναν διαγωνισμό, να παρακολουθήσετε μια από τις διοργανώσεις μας, να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια διαδραστική περιοχή των Υπηρεσιών μας, να ζητήσετε ή αγοράσετε Υπηρεσίες, να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια έρευνας, να ζητήσετε υποστήριξη πελατών. Οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα και την ημερομηνία γέννησης, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, τους χρληστες μας,  κατά την διεξαγωγή όλων των ανωτέρω ενεργειών- Υπηρεσιών κι έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.
2. Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες των Εταιρειών αλλά και σε πίνακες μηνυμάτων, ομάδες συζήτησης, ιστολόγια και άλλα δημόσια  forum χρηστών. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία καθίσταται δημόσιες πληροφορίες. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης. Παρακαλούμε δείτε τους Όρους Χρήσης μας για τα πρότυπα συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση αυτού του τμήματος των Υπηρεσιών και τι συμβαίνει σε ό,τι αναρτάτε ή υποβάλλετε.
3. Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε σε μια Υπηρεσία των Εταιρειών μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε μια υπηρεσία των Εταιρειών σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες των Εταιρειών μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε μια Υπηρεσία των Εταιρειών με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε τις Εταιρείες να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
4. Δεδομένα δραστηριότητας και λοιπά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε αυτοματοποιημένα. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες των Εταιρειών , ενδέχεται να συλλέξουμε αυτοματοποιημένα συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις (πληροφορίες σύνδεσης , πληροφορίες συσκευής, πληροφορίες δικτύου, πληροφορίες τοποθεσίας, πληροφορίες χρήσης, κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης). Για παράδειγμα :
Πληροφορίες Σύνδεσης Καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης «ΙΡ» (Internet Protocol), τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα πρόσβασης, τις σελίδες που προβλήθηκαν, τον αριθμό των κλικ, και τη σελίδα που επισκεφτήκατε πριν περιηγηθείτε στις Υπηρεσίες μας.
Πληροφορίες Συσκευής Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου υλικού, της διεύθυνσης MAC, του λειτουργικού συστήματος και της έκδοσης, των αποκλειστικών αναγνωριστικών της συσκευής και των πληροφοριών κινητού δικτύου.
Πληροφορίες Δικτύου Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυό σας, όπως πληροφορίες σε σχέση με τις συσκευές, τους κόμβους, τις ρυθμίσεις, τις ταχύτητες σύνδεσης και την απόδοση δικτύου και εφαρμογών.
Πληροφορίες Τοποθεσίας Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της κινητής σας συσκευής. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες τοποθεσίας μέσω των εφαρμογών κινητών συσκευών, ώστε να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις, μηνύματα, ειδοποιήσεις push, και παρόμοια μηνύματα και ειδοποιήσεις όταν βρίσκεστε κοντά σε τοποθεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος μπορεί να βρίσκονται εντός ή εκτός του χώρου μας και μπορεί να σχετίζονται με υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν αλλά μπορεί να προσφέρονται από τρίτους συνεργαζόμενους. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά κάποια από τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές που συλλέγουν πληροφορίες τοποθεσίας, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών από την εφαρμογή. Εάν αρχικά δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των πληροφοριών τοποθεσίας, στη συνέχεια μπορείτε να σταματήσετε τη συλλογή αυτών των πληροφοριών οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις της κινητής σας συσκευής. Εάν το κάνετε, οι εφαρμογές μας για κινητές συσκευές, ή κάποια χαρακτηριστικά τους, θα πάψουν να λειτουργούν. Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη συλλογή των πληροφοριών τοποθεσίας ακολουθώντας την κανονική διαδικασία απεγκατάστασης για να διαγράψετε την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές από τη συσκευή σας. Θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες τοποθεσίας εωσότου αλλάξετε τις προτιμήσεις στο τηλέφωνό σας, ή να απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές για κινητές συσκευές όπως προαναφέρθηκε.
Πληροφορίες Χρήσης Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τω Υπηρεσιών μας και ορισμένα εργαλεία, όπως το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τα εργαλεία, τη διάρκεια και την ποιότητα της χρήσης, τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία ρύθμισης έργου και δεδομένα κέντρου.
Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) Στις διοργανώσεις μας λειτουργούν συστήματα καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για λόγους προστασίας και ασφαλείας και για να μας βοηθήσουν να μειώσουμε το χρόνο αναμονής και να διασφαλίσουμε την ομαλή εξέλιξη των διοργανώσεων μας.
5. Πληροφορίες που Συλλέγονται από Cookies και άλλες Τεχνολογίες Καταγραφής. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies» για τη βελτίωση της εμπειρίας σας, δίνοντας μας τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε το περιεχόμενό μας, βάσει των ενδιαφερόντων σας και να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών μας. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, το βίντεο και το υπόλοιπο περιεχόμενο που έχετε δει, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχετε υποβάλει και τις διαφημίσεις που έχετε δει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί Cookies.
6. Πληροφορίες από άλλες πηγές. Ενδέχεται να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως οι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου από υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εμπορικά διαθέσιμες πηγές.
Δεν συλλέγουμε:
• Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.
• Ευαίσθητες πληροφορίες: ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο.
7. Συνδεδεμένες υπηρεσίες
Τέλος, οι Υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται επίσης να συνδέονται με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Οι Εταιρείες δεν είναι υπεύθυνες για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών και μόλις εγκαταλείψετε τις Υπηρεσίες των Εταιρειών  ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της άλλης υπηρεσίας.
Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών της, οι Εταιρείες δεσμεύονται να προστατεύουν και να χρησιμοποιούν κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις ανωτέρω προσωπικές πληροφορίες (εφεξής “προσωπικά δεδομένα”) που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο κύριος λόγος για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το πρόσωπο σας είναι για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράσετε με αυτές τις υπηρεσίες. Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τo athens.tastefestivals.com συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων των Εταιρειών προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπο athens.tastefestivals.com  να δηλώσετε τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
Επίσης συλλέγουμε δεδομένα για :
– Να μετράμε, αναλύουμε και βελτιώνουμε τις εν λόγω Υπηρεσίες και Λειτουργίες της Εταιρείας
– Να παρέχουμε και να παραδίδουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες συναλλαγών και πληρωμής και να σας αποστέλλουμε τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επιβεβαιώσεων και των τιμολογίων
– Να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μέσω Υπηρεσιών της Εταιρείας (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου) παρέχοντας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον
– Να επιλύουμε τεχνικά θέματα σχετικά με τις Υπηρεσίες, και να σας αποστέλλουμε τεχνικές προειδοποιήσεις, ανανεώσεις, ειδοποιήσεις ασφαλείας και μηνύματα υποστήριξης και διαδικασιών
– Να απαντούμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας, και να παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών,
– Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών.
– Για την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής όπως μιας προτεινόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Για παράδειγμα, εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει και να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέρος ή στα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής,
– Να σας στέλνουμε (μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης),με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και τρίτους, και να παρέχουμε την ενημέρωση και την πληροφόρηση που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρει, και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και βάσει της τοποθεσίας σας με τη συγκατάθεσή σας ή όπου άλλως επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία,
– Να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες, και να προσφέρουμε διαφημίσεις, περιεχόμενο ή δυνατότητες που ταιριάζουν στα προφίλ ή τα ενδιαφέροντα του χρήστη,
– Να επεξεργαζόμαστε και να παραδίδουμε συμμετοχές και βραβεία διαγωνισμών,
– Να συνδέουμε ή να συνδυάζουμε με πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών σας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Προωθητικές Ενέργειες
Όταν εγγραφείτε στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές, θα σας προσφερθεί η επιλογή να αποδεχθείτε τις ειδοποιήσεις από εμάς. Εάν συμφωνήσετε, θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε αποκλειστικό περιεχόμενο και χαρακτηριστικά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται μέσα στη διοργάνωση από εμάς και από τρίτους. Όλες οι ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ειδοποιήσεων θα έρχονται απ’ευθείας από εμάς και δεν θα σας αποστέλλονται από τρίτα μέρη.
Εάν μας γνωστοποιήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, για παράδειγμα όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, θα σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό βάσει των ενδιαφερόντων σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από εμάς ή από άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, τις συνδεδεμένες με αυτές και τις θυγατρικές τους. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες προωθητικές πληροφορίες, μπορείτε να εξαιρεθείτε είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, ή επιλέγοντας το σύνδεσμο «διαγραφής» σε οποιαδήποτε επικοινωνία που λαμβάνετε από εμάς είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο events@toposophy.com Εάν μας έχετε γνωστοποιήσει την ταχυδρομική σας διεύθυνση, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για προωθητικούς σκοπούς εκτός εάν μας ζητήσετε να μην το κάνουμε
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Παρέχουμε διοικητικές, τεχνικές, οργανωτικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, ενάντια στην απώλεια, την κακή χρήση ή την πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, την αποκάλυψη, την τροποποίηση ή την καταστροφή τους.

ΙΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό, και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

ΙV. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Oι Εταιρείες δύνανται να κοινοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της Ενότητας ΙΙ ανωτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα και εντός των ορίων των διατάξεων της Ενότητας V κατωτέρω:
a. Σε τρίτους πάροχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας και, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, διορίζονται δεόντως ως επεξεργαστές (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, άλλοι οργανισμοί του ομίλου, πάροχοι υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν την Υπηρεσία των Εταιρειών και επομένως, παραδείγματος χάριν και χωρίς περιορισμό, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και δικηγόροι-εταιρείες που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή άλλες μετατροπές) , και
b. Σε συνδεδεμένες εταιρείες υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων.
c. Στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.
d. στους συνεργάτες μας, στις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες και στις θυγατρικές τους, διανομείς, μεταπωλητές, κανάλια συνεργατών και/ή δικαιοδόχοι, όπου χρειάζεται, για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες τις οποίες ζητάτε ή για να υποστηρίξουμε την προωθητική μας δραστηριότητα ή στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.
e. με άλλους χρήστες κατ’επιλογήν σας ή μέσω λειτουργικότητας διαθέσιμης στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σας σε διαδραστικές περιοχές των Υπηρεσιών.
f. σε παρόχους υπηρεσιών (για παράδειγμα διαχειριστές πληρωμών μέσω καρτών) και εργολάβους με τους οποίους έχουμε συμβληθεί για την παροχή των Υπηρεσιών ή που εργάζονται για λογαριασμό μας. Σε αυτά τα μέρη δίδονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και δεν τους επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για κανέναν άλλο σκοπό εκτός εάν απαιτείται άλλως εκ του νόμου, και υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.
g. σε δικαστήρια, σε δικαιοδοτικές αρχές, και άλλα κυβερνητικά όργανα εάν απαιτείται να πράξουμε κάτι τέτοιο εκ του νόμου ή από νομικές διαδικασίες ή εάν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη για την αποφυγή σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας.
h. Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε απ’ευθείας εμπορική προώθηση από εμάς και τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας για το σκοπό αυτό.
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που πωλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή τμήμα της επιχείρησής μας ή περιουσιακών μας στοιχείων. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης, θα λάβουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για να κατευθύνουμε τον διάδοχο κύριο να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας.
Στους επεξεργαστές δεδομένων που έχουν διοριστεί από την εταιρεία περιλαμβάνονται οι παροχοι υπηρεσιών πληροφορικής . Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Οι Υπηρεσίες μπορεί να προσφέρουν δυνατότητες κοινοποίησης μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλα ενσωματωμένα εργαλεία (όπως το πλήκτρο «Μου αρέσει» του Facebook), τα οποία σας επιτρέπουν να μοιράζεστε δραστηριότητες που κάνετε στις Υπηρεσίες μας με άλλα μέσα, και αντίστροφα. Η χρήση τέτοιων δυνατοτήτων επιτρέπει την κοινοποίηση πληροφοριών με τους φίλους σας ή το κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε στον φορέα που παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης στα κοινωνικά δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τις δυνατότητες κοινοποίησης στα κοινωνικά δίκτυα, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις πολιτικές ιδιωτικότητας των φορέων που παρέχουν αυτές τις δυνατότητες
Οι Εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Σύνδεσμοι προς Άλλες Ιστοσελίδες
Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση και την ενημέρωσή σας. Αυτές οι άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Οι ιστοσελίδες προς τις οποίες παρέχουμε συνδέσμους μπορεί να έχουν δικές τους προειδοποιήσεις ιδιωτικότητας και όρους χρήσης, τους οποίους σας παροτρύνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία μέσω συνδέσμου. Στο βαθμό που οι ιστοσελίδες ή υπηρεσίες που επισκέπτεστε μέσω συνδέσμου δεν σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’αυτές.

Μπορείτε να ζητήσετε από τις  Εταιρείες πλήρη κατάλογο των επεξεργαστών δεδομένων που έχουν διοριστεί, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα ΙΧ της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

V. Τα Δεδομένα δύναται να μεταφέρονται σε χώρες εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ειδικότερα στην Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Ο πλήρης κατάλογος των χωρών αυτών διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα Άρθρα 45 και 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων (ο «κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων»).
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των παραπάνω μέτρων και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με τις Εταιρείες  στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα IXτης παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

VI . ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από τις Εταιρείες και  τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα events@toposophy.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητα. Αυτή η διεύθυνση e-mail προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να το δείτε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στις Εταιρείες μέσω του athens.tastefestivals.com, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, είτε με οιονδήποτε αναφερόμενο στην Ενότητα Ι τρόπο,  συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν  αλλά́ και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
• Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
• Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
• Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι. ακόμη και μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αντίγραφα ορισμένων πληροφοριών από τον λογαριασμό σας ενδέχεται να παραμένουν ορατά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, έχετε κοινοποιήσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες υπηρεσίες ή, για παράδειγμα, όταν η διατήρηση τέτοιων αντιγράφων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης. Λόγω της φύσης της τεχνολογίας προσωρινής αποθήκευσης, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να μην είναι άμεσα μη προσβάσιμος σε άλλους. Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε πληροφορίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σχετικά με το λογαριασμό σας στους διακομιστές μας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση ή το αίτημά σας για διαγραφή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

VII. AΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι Εταιρείες εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.
Οι Εταιρείες καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρουν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

VIII. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Οι Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να την αναθεωρούν περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, Οι Εταιρείες θα καταγράφουν την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 30η Ιουλίου 2018.

ΙΧ. Επικοινωνία
Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση events@toposophy.com. Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να το δείτε.