Οροι και προυποθεσεις εισιτηριων

Διαβάστε εδώ τους όρους αγοράς εισιτηρίων.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Όροι & Προϋποθέσεις
Η Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE (Διοργανωτές) δημιούργησε την παρούσα διαδικτυακή υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων για την εξυπηρέτησή σας. Βεβαιωθείτε ότι κατά την διαδικασία πρόσβασης στο παρόν website και της χρήσης των παρόντων παρεχομένων υπηρεσιών έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ανεπιφύλακτα με τους παρόντες όρους οι οποίοι αποτελούν προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών. Η Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, δημοσιεύοντας τους στο website.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
Οι κάτωθι Όροι Αγοράς Εισιτηρίων είναι συμπληρωματικοί των Όρων Χρήσης του Ιστοσελίδας .
1. Η “Εκδήλωση” είναι η Taste of Athens 2019 και η Διοργανώτρια  είναι η Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE . Η Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE έχει το δικαίωμα πώλησης και είσπραξης των εισιτηρίων της Εκδήλωσης.
2. Με την αγορά ενός εισιτηρίου της Εκδήλωσης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.
3. Ένα έγκυρο Εισιτήριο δίνει το δικαίωμα εισόδου στον κάτοχο του στην Εκδήλωση, στη σχετική ημερομηνία και στις σχετικές ώρες όπως αναφέρονται στο Εισιτήριο εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του κατόχου στην Εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Επανείσοδος στην Εκδήλωση για την αναγραφόμενη ημερομηνία και τις αναγραφόμενες ώρες του εκδοθέντος Εισιτηρίου επιτρέπεται μόνο με την κατοχή έγκυρου εισιτηρίου επανεισόδου. Το Εισιτήριο δεν μεταπωλείται, ανταλλάσσεται, αλλάζει, ή μεταφέρεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το Εισιτήριο καθίσταται άκυρο από την Διοργανώτρια χωρίς επιστροφή του αντιτίμου στον κάτοχό του. Το Εισιτήριο, με οιονδήποτε τρόπο κι αν αγοράζεται, δεν ακυρώνεται, εξαργυρώνεται  και δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε αντίτιμο στον κάτοχό του, εξαιρουμένης της περίπτωσης υπό όρο 17. Απαγορεύεται η εμπορία Εισιτηρίων. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση του Διοργανωτή, μπορεί να ακυρωθούν από την Διοργανώτρια.
4. Η Διοργανώτρια και οι τρίτοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τους ενδέχεται για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών να απαιτήσουν την παροχή από τον κάτοχο του Εισιτηρίου  οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου για όλους τους τύπους Εισιτηρίων (ενδεικτικά αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας).Η μη επίδειξη των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να σας ζητηθεί η διακοπή κατανάλωσης και αγοράς αλκοόλ και/ή η απομάκρυνσή σας από την Εκδήλωση. Εάν μοιάζετε κάτω από 18 ετών, μπορεί να σας ζητηθεί αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας όταν αγοράζετε αλκοόλ.
5. Αγοράζοντας εισιτήριο για ένα παιδί, δηλαδή για άτομο ηλικίας 6-15 ετών (συμπεριλαμβανομένων) κατά τη στιγμή της Εκδήλωσης (στο εξής «Παιδικό Εισιτήριο»), επιβεβαιώνετε ότι είστε είτε ο γονέας, ο νόμιμος κηδεμόνας ή ο διορισμένος κηδεμόνας του παιδιού για το οποίο αγοράζετε το Παιδικό Εισιτήριο.
6. Η είσοδος για τα παιδιά κάτω των 6 ετών είναι δωρεάν, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η ηλικία τους και συνοδεύονται από ενήλικα κάτοχο Εισιτηρίου.
7. Όλοι οι αναφερόμενοι στο παρόν όροι για τα Εισιτήρια αφορούν και δεσμεύουν και τους κατόχους των Παιδικών Εισιτηρίων.
8. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά στην Εκδήλωση τροφίμων και αλκοολούχων ποτών. Διατίθενται για εσάς πλήρως αδειοδοτημένα μπαρ-κυλικεία - εστιατόρια.
9. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε γυάλινα μπουκάλια οποιουδήποτε είδους στον χώρο της Εκδήλωσης. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
10. Δεν επιτρέπονται ζώα στην Εκδήλωση, εκτός από σκύλους συνοδείας (όπως σκύλοι -οδηγοί).                                                                        11. Η Διοργανώτρια και τα συνεργαζόμενα με αυτήν τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε οποιονδήποτε κάτοχο Εισιτηρίου για αιτιολογημένο λόγο. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν τα προσωπικά του αντικείμενα από την Διοργανώτρια, τους προστηθέντες αυτής και τα συνεργαζόμενα με αυτούς τρίτα πρόσωπα με σκοπό την εγγύηση την ασφάλειας των επισκεπτών. Η Διοργανώτρια, είτε οι προστηθέντες αυτών είτε τα συνεργαζόμενα με αυτούς τρίτα πρόσωπα, δικαιούνται είτε να απαγορεύσουν την είσοδο είτε να απομακρύνουν από την Εκδήλωση οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ή εύφλεκτων υλικών, ή επικίνδυνων αντικειμένων ή που, κατά την εύλογη γνώμη τους , λόγω της ακατάλληλης συμπεριφοράς του δεν μπορεί να παραμείνει περαιτέρω στην Εκδήλωση, ακόμα κι αν αυτός είναι κάτοχος Εισιτηρίου.
12. Είναι ευθύνη του κατόχου Εισιτηρίου να ελέγχει τα Εισιτήριά του/της. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή κλοπή Εισιτηρίων. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται στην αντικατάσταση κλεμμένων ή χαμένων Εισιτηρίων.
13. Τα Εισιτήρια δεν θα χρησιμοποιούνται ως βραβεία σε διαγωνισμούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Διοργανώτριας .
14. Όλα τα δικαιώματα ήχου και κινητής ή σταθερής εικόνας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Διαδικτύου ανήκουν αποκλειστικά στην Διοργανώτρια και οποιοδήποτε υλικό έχει βιντεοσκοπηθεί ή καταγραφεί στην Εκδήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση των επισκεπτών. Με την είσοδο στον χώρο, οι κάτοχοι Εισιτηρίων συμφωνούν να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να καταγραφούν ως επισκέπτες που παρευρίσκονται στην Εκδήλωση και να συμπεριληφθεί η εικόνα ή η φωνή τους σε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τέτοιου είδους βιντεοσκοπήσεις, μαγνητοσκοπήσεις, φωτογραφίες και/ή καταγραφές ήχου (και επεξεργασμένων) με το περιεχόμενο από τα ως άνω μέσα καταγραφής να δύναται επικοινωνείται και/ή να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης διεθνώς επ’ αόριστον χωρίς οι κάτοχοι Εισιτηρίων να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση από την εταιρεία που εκτελεί την βιντεοσκοπηση/μαγνητοσκόπηση με την έγκριση της Διοργανώτριας ή από την Διοργανώτρια.
15. Τα Εισιτήρια πωλούνται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Διοργάνωσης να τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει το πρόγραμμα λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή για οργανωτικούς λόγους που το επιβάλλουν , χωρίς να υποχρεούται να επιστρέψει χρήματα ή να ανταλλάξει Εισιτήρια. Είναι ευθύνη του κατόχου του Εισιτηρίου να επιβεβαιώσει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο οποιασδήποτε νέας διεξαγωγής της Εκδήλωσης.
16. Σε περίπτωση αναβολής της Εκδήλωσης, για λόγους ανωτέρας βίας ή για οργανωτικούς λόγους, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία την ώρα, το χώρο διεξαγωγής και το πρόγραμμα της Εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται, ενώ ο κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ένεκα της ως άνω αλλαγής.
17. Σε περίπτωση ακύρωσης της Εκδήλωσης προ την έναρξή της, τα εισιτήρια εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο εντός ενός μηνός από την ακύρωση της Εκδήλωσης και ο κάτοχος του Εισιτηρίου δικαιούται πλήρη επιστροφή της τιμής του Εισιτηρίου εφόσον έχει υποβάλλει το αίτημά του εντός ενός μηνός από την ακύρωση , χωρίς η Διοργανώτρια να υποχρεούται να αποζημιώσει τον κάτοχο του Εισιτηρίου για κάποια άλλη ζημία που τυχόν υποστεί ο κάτοχος του Εισιτηρίου.
18. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας ( αντίξοες καιρικές συνθήκες, σεισμός κλ.π.), τουλάχιστον τριάντα πέντε λεπτά μετά την έναρξή της, η Εκδήλωση θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή τα Εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται, ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται,  ενώ ο κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ένεκα της ως άνω ακύρωσης.
19. Η Διοργανώτρια , οι προστηθέντες αυτών ή/και τα τρίτα συνεργαζόμενα με αυτούς πρόσωπα δεν ευθύνονται για διαπληκτισμούς μεταξύ κατόχων Εισιτηρίων, για τραυματισμό κατόχου Εισιτηρίου , για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των κατόχων Εισιτηρίων που έλαβε χώρα εντός του χώρου της Εκδήλωσης.
20. Κατά την είσοδο, συμφωνείτε ότι ο κάτοχος του Εισιτηρίου δέχεται και συμμορφώνεται με οποιονδήποτε κανονισμό του χώρου του Ζαππείου Μεγάρου, με τον κανονισμό λειτουργίας της Εκδήλωσης καθώς και με άλλους κανονισμούς που προβλέπονται κατά την είσοδο στον χώρο. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών και των συνεργαζόμενων με αυτών προσώπων.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
21. Η πληρωμή των εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Στην Ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa® και MasterCard®, Diners Club® και American Express®. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας λαμβάνει χώρα με την αγορά των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου.
22. Οι συναλλαγές των χρηστών στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας [CVV], επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών όπως το Verified By Visa™ από τη Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®).
23. Η Διοργανώτρια δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται, για λόγους ασφαλείας, τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίτιμο των Εισιτηρίων.
24.Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε η παραγγελία των Εισιτηρίων ακυρώνεται αυτομάτως.
25.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία online αγοράς Εισιτηρίων διακοπεί ή ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που εμποδίζει την ολοκλήρωση της χρέωσης της κάρτας, η κράτηση των Εισιτηρίων ακυρώνεται. Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης Εισιτηρίων μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία του χρήστη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησής του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
26. Η Διοργανώτρια έχει καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της χρήσης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών αγοράς Εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία της ιστοσελίδας από ιούς, καθώς και από παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της, όπως ενδεικτικά της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων ή σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος λειτουργία της ιστοσελίδας. Η Διοργανώτρια καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διακρίνονται από πληρότητα και ορθότητα, χωρίς όμως να παρέχει σχετικές εγγυήσεις. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή/και την πρόσκαιρη αδυναμία χρήσης αυτών.
27. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην Διοργανώτρια είναι εμπιστευτικές και η Διοργανώτρια έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης από την ιστοσελίδα .
28. Η εκ μέρους των Διοργανωτών της Εκδήλωσης επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας του υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων κατά την διαδικασία αγοράς δύνανται να είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων προβαίνει ο χρήστης σε καταβολή της τιμής των εισιτηρίων που αγοράζει. Οράτε και την σχετική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
29. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και όσοι δεσμεύονται από αυτούς υπάγονται διά του παρόντος στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.
30. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κατά περίπτωση, όπου κρίνεται εύλογο και απαραίτητο.