Μείνετε συντονισμένοι για το Taste of Athens 2019!

Ισότητα στην Πρόσβαση

Ορισμοί
Η Ισότητα δημιουργεί μια ισότιμη πλατφόρμα που επιτρέπει σε όλους να έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες και υποστηρίζεται από τη νομοθεσία για την αποφυγή διακρίσεων λόγω προκαταλήψεων κατά οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Η Πολυπολιτισμικότητα είναι η κατανόηση και εκτίμηση των διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους και η πίστη ότι η αξιοποίηση αυτών των διαφορών δημιουργεί ένα παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον και μια εποικοδομητική εμπειρία ζωής, όπου τα ταλέντα αξιοποιούνται πλήρως και επιτυγχάνονται οι οργανωτικοί στόχοι.

To Taste of Athens είναι ένας θεσμός/ φεστιβάλ που καλωσορίζει και μπορεί να φιλοξενήσει όλους τους επισκέπτες παρά τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του γεγονότος ότι η διοργάνωση λαμβάνει χώρα σε πάρκο και έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Στόχος της Πολιτικής μας
Η εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους επισκέπτες, το προσωπικό και τους εθελοντές.

Τι θα κάνουμε

Το Taste of Athens θα υποστηρίξει την ισότητα και την πολυπολιτισμικότητα:

● στην απασχόληση, αναπτύσσοντας πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι κανένας υποψήφιος για εργασία, εργαζόμενος, εθελοντής ή εκπαιδευόμενος δεν υφίσταται δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, σωματικών ή διανοητικών ικανοτήτων, οικογενειακής κατάστασης, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικού υποβάθρου ή οργανωτικού ρόλου,
● στην παροχή υπηρεσιών, παρέχοντας κατάλληλες, ευαισθητοποιημένες και αμερόληπτες υπηρεσίες οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους,
● προωθώντας ένα συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον, χωρίς παρενόχληση ή θυματοποίηση και το οποίο προωθεί τις καλές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού για τη δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους

Συγκεκριμένες δράσεις και δεσμεύσεις

Άτομα με αναπηρίες στο Τaste of Athens

● Εάν οι επισκέπτες χρήζουν συνοδείας από ένα φίλο, βοηθό ή οδηγό για να τους βοηθήσουν να απολαύσουν την επίσκεψή τους στο φεστιβάλ, τότε ένας φίλος, βοηθός ή οδηγός θα δικαιούται δωρεάν πρόσβαση για κάθε επισκέπτη που έχει πληρώσει.

● Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 210 2419654 για να κλείσετε το εισιτήριο του φίλου, βοηθού ή οδηγού σας. Θα χρειαστεί να επιδείξετε Πιστοποιητικό Αναπηρίας ή αντίγραφα των κατάλληλων ιατρικών εγγράφων για την πιστοποίηση, κατά την παραλαβή του εισιτηρίου σας στο χώρο της διοργάνωσης.

● Παρέχουμε τουαλέτες κατάλληλες για άτομα με αναπηρίες με σαφή ένδειξη «βρίσκεστε εδώ» σε πινακίδες, καθώς επίσης και μέσα στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

● Τα ταμεία στα εκδοτήρια/ τράπεζες και εστιατόρια είναι σχεδιασμένα για να επιτρέπουν την εξυπηρέτηση των πελατών σε αναπηρικά αμαξίδια.

● Επαγωγικοί βρόχοι έχουν τοποθετηθεί στα σημεία Πώλησης Εισιτηρίων, τα Σημεία Πληροφοριών, τις Τράπεζες και όλες τις λειτουργικές περιοχές της διοργάνωσης.
● Σκύλοι οδηγοί, βοηθοί και ακοής γίνονται δεκτοί στη διοργάνωση.
● Διατίθεται περιορισμένος αριθμός αναπηρικών θέσεων στάθμευσης και η κράτηση είναι δυνατή μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για άτομα με αναπηρία που αναγράφεται στην ιστοσελίδα.
● Διατηρούμε έναν αριθμό αναπηρικών αμαξιδίων στο χώρο της διοργάνωσης, σε περίπτωση που οι επισκέπτες τις χρειάζονται κατά την άφιξή τους στη διοργάνωση. Απαιτείται προηγούμενη κράτηση και θα σας ζητηθεί να καταβάλλετε ένα χρηματικό ποσό ως επιστρεπτέα εγγύηση στο ταμείο κατά την παραλαβή του αναπηρικού αμαξιδίου.
● Διασφαλίζουμε ότι υπάρχει πάντοτε αρκετός διαθέσιμος χώρος σε κάθε θέατρο ή εργαστήριο για χρήση των επισκεπτών.

Φύλο

To Τaste of Athens θα αναλάβει δράση για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

● Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίζουμε την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών στο προσωπικό και στους χρήστες των υπηρεσιών μας.

● Θα διασφαλίζουμε ότι οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται πλήρως στο σύνολο της διοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα.

● Θα διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας αντιμετωπίζουν τα θέματα φύλου και, όπου ενδείκνυται, θα προβαίνουν σε θετική δράση. Οι προτεραιότητές μας όσον αφορά την ισότητα των φύλων θα προσδιοριστούν στο Σχέδιο Ισότητας των Φύλων και στο σχετικό Σχέδιο Δράσης.

● Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα εφαρμόσουμε άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις στους πελάτες ή στο προσωπικό μας με βάση το φύλο και το γάμο.

Για να αντιμετωπιστεί η άνιση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το Taste of Athens θα εξασφαλίσει ένα διαφανές και αμερόληπτο σύστημα αμοιβών.

Σεξουαλικός Προσανατολισμός

Το Taste of Athens δεσμεύεται στη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλο το προσωπικό του, τους εθελοντές και τους χρήστες των υπηρεσιών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Επιθυμούμε το Taste of Athens να είναι ένας χώρος όπου όσοι άνθρωποι από το προσωπικό μας, τους εθελοντές και τους επισκέπτες είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι, να αισθάνονται ασφαλείς και άνετα να εκφράζουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Θα αντιτεθούμε σε αρνητικές απόψεις και εάν χρειαστεί θα παράσχουμε εκπαίδευση ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του ζητήματος από το προσωπικό μας.

Φυλή και Εθνικότητα

Το Taste of Athens απασχολεί και εξυπηρετεί ανθρώπους από διαφορετικές φυλετικές και εθνικές ομάδες. Θα λάβουμε πρωτοβουλίες θετικής δράσης για να βοηθήσουμε το προσωπικό να αποκτήσει πρόσβαση και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης της καριέρας του, τόσο εντός όσο και εκτός της διοργάνωσης.

Θρησκεία και Πεποιθήσεις

Το Taste of Athens δεσμεύεται στη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλο το προσωπικό του, τους εθελοντές και τους χρήστες των υπηρεσιών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους.

Επιθυμούμε η διοργάνωση να είναι ένας χώρος όπου όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι πελάτες που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες ή πεποιθήσεις να αισθάνονται ασφαλείς και να εκφράζονται άνετα σχετικά με τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους. Θα αντιτεθούμε σε αρνητικές απόψεις και πρακτικές και θα παράσχουμε εκπαίδευση ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του ζητήματος από το προσωπικό μας.

Ηλικία

Το Taste of Athens θα συνεχίσει να απασχολεί και να εξυπηρετεί ανθρώπους από όλες τις ηλικιακές ομάδες και θα διασφαλίζει ότι οι πολιτικές του δεν επηρεάζουν αρνητικά το προσωπικό ή τους χρήστες των υπηρεσιών λόγω της ηλικίας τους.

Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνουμε άδικες διακρίσεις κατά την απασχόληση του Προσωπικού και των εθελοντών ή κατά την παροχή των υπηρεσιών βάσει ηλικίας, ούτε σε βάρος των υπερηλίκων, ούτε σε βάρος των νέων.

Προμήθειες

Το Taste of Athens θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας για ισότητα και πολυπολιτισμικότητα. Επιθυμούμε να συνεργαζόμαστε με ευρύ φάσμα προμηθευτών και να διασφαλίζουμε ότι επιχειρήσεις από διαφορετικές κοινότητες έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού για τη σύναψη συμβάσεων με εμάς. Θα φροντίσουμε ώστε, όπου είναι εφικτό, να αγοράζουμε από οργανισμούς ή εταιρείες που μοιράζονται τις δικές μας αξίες ως προς την ισότητα των ευκαιριών και την πολυπολιτισμικότητα.

Εκπαίδευση

Το Taste of Athens θα παράσχει εμπεριστατωμένη εκπαίδευση στο σύνολο του προσωπικού της και των εθελοντών σε όλα τα Θέματα Ισότητας και Πολυπολιτισμικότητας. Αυτή θα περιλαμβάνει εκπαίδευση στα νέα Καθήκοντα Ισότητας και εκτίμηση του πώς η ισότητα επηρεάζει όλες τις πτυχές της δραστηριότητας μας, όχι μόνο στα εργασιακά ζητήματα.

Σε όλους τους εκθέτες και εργολάβους που εμπλέκονται με τη διοργάνωση παρέχεται με την απαιτούμενη σαφήνεια το πλαίσιο συμμόρφωσης που απαιτείται από πλευράς τους ως προς τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου περί Διακρίσεων λόγω Αναπηρίας.

Όλο το προσωπικό του Taste of Athens έχει ενημερωθεί σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ισότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν δοθεί οδηγίες για πώς να απευθύνεται και να συναλλάσσεται με τους επισκέπτες με αναπηρίες. Τα υψηλά διοικητικά στελέχη έχουν εκπαιδευτεί περαιτέρω και καλύτερα σε αυτό και έχουν την αυτοπεποίθηση και την εμπειρία για την αντιμετώπιση ζητημάτων και παραπόνων. Επιπρόσθετα, όλο το προσωπικό ασφαλείας και υποδοχής που απασχολείται έχει εκπαιδευτεί εσωτερικά από την εταιρεία του για αυτά τα θέματα – αυτό αποτελεί προϋπόθεση της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών με τους παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας και υποδοχής με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο Taste of Athens, παρακαλούμε καλέστε στο 210 2419654.

Χορηγοί